בומבה

120

משחק אסוציאציות עם טיימר אלקטרוני
משחק אסוציאציות המפרה את הדמיון ומעשיר את אוצר המילים.
פותחים קלף נושא ומתחילים, מעבירים את הפצצה מאחד לשני..
כל משתתף אשר מקבל את הפצצה לידיו צריך להעלות אסוציאציה הקשורה לנושא שמופיע בקלף. אין לחזור על מילה שנאמרה וכל אחד אומר מילה עד ש…הפצצה תתפוצץ!
מי שבידו התפוצצה הפצצה – -מפסיד ומקבל את הקלף.
פיתוח מיומנויות:מפתח שפה, מפתח חשיבה, מפתח דמיון , מפתח יצירתיות , מיומנויות למידה

*