מכונית שלט שטח ראנג' רובר דפנדר בקנה מידה 1/12

350

*