מפולת צבעונית

45

בנו מגדל של לבנים צבעוניות ובכל תור הוציאו לבנה מהמבנה מבלי שתהיה מפולת! מי שגורם למפולת מפסיד במשחק.

*