מפולת צבעונית

50

בנו מגדל של לבנים צבעוניות ובכל תור הוציאו לבנה מהמבנה מבלי שתהיה מפולת! מי שגורם למפולת מפסיד במשחק.

*