ציור בקוביות

60

בחרו כרטיס, גלגלו את הקוביות

ונסו להעתיק את הציור שעל גבי הכרטיס

בעזרת הקוביות. צבע הכרטיס מעיד

על רמת הקושי (6 רמות קושי).

הראשון שאסף שישה כרטיסים בצבעים

שונים, מנצח במשחק!

*