רובה נרף סטרייק עלית רעש

200 130

  • נרף סטרייק עלית רעש עם מחסנית לשמונה חצים
  • כולל 8 חצים
*