רובה spinner M.A.D בעל משגר כפול

130

רובה spinner M.A.D בעל משגר כפול המסוגל לירות שני ספינרים אחד אחר השני.

*