שלישיית רובוט דראויד אינטראקטיבי

220

שלישיית רובוט דראויד אינטראקטיבי נמנע ממכשולים ועוקב אחרי תנועות ידיים מדבר ומסתנכרן עם רובוטים זהים לו וילך אחריהם בטור.

*