ALIAS

100

הסבירו את המילים תוך שימוש במילים אחרות, מילים נרדפות או הפכים!

נסו לגרום לחברי הקבוצה שלכם לנחש נכונה כמה שיותר מילים עד ששעון החול מסתיים.

תוכלו להזיז את סמן הקבוצה שלכם על הלוח כמספר הניחושים הנכונים שהקבוצה שלכם ניחשה.

הקבוצה שמגיעה ראשונה למשבצת הסיום מנצחת את המשחק.

*