Gravity Maze

150

קוביות חלולות וקוביות אטומות, קוביות עם סיבוב וקוביות עם אלכסון.

בונים לגובה עם הקוביות לפי ההנחיות שבכרטיס, מוסיפים את החלקים המסומנים בתחתית הכרטיס ומקמו אותם כרצונכם.

המטרה: לבנות מעבר חופשי שהגולה תעבור דרכו מלמעלה ועד למטה.

60 אתגרים מחכים לכם בפנים.

מיומנויות: תפיסה חזותית.

 

*
קטגוריה: