ALL QUEENS

60

משחק אסטרטגיה שמצית את הדמיון

על המשתתפים לתכנן את מהלכי המשחק על פני לוח (5 * 5) בכדי להיות
השחקן הראשון למקם רצף של ארבע מלכות

המשחק מיועד ל 2 משתתפים

המלכה, כמו בשח-מט יכולה לנוע לכל כיוון אפשרי (ימינה, שמאלה,
למעלה, למטה וגם באלכסון) אך אינה יכולה לדלג או לעקוף כלים של המשתתף האחר

במשחק 12 מלכות, 6 אדומות ו 6 שחורות

המלאי אזל

קטגוריה: